Emisyon tekeli Nedir? Emisyon tekeli Anlamı ve Hakkında Bilgi

37

Emisyon tekeli nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Monopoly of issue) Kağıt para basma yetkisinin Devlet tarafından tek bir kurama verilmesidir. Bu kuram günümüzde, ekonominin para ve kredi hacmini düzenlemekten sorumlu olan merkez bankasıdır (Bkz. Merkez Bankası).