Emir Bayındır Köprüsü Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

39

Emir Bayındır Köprüsü. Ahlat’ta XV, yüzyılda yapıldığı tahmin edilen köprü.

Van gölü kıyısında, Tahtısüleyman de­resi veya Kaşelere denilen akarsuyun üze­rinde yer alan ve kitabesi bulunmayan köprünün Akkoyunlu Türkmen beylerin­den Emîr Bayındır (ö. 886/1481) taraflndan yaptırılmış olduğu tahmin edil­mektedir. Cevdet Çulpan, köprünün bir yerinde koyuna benzer bir çift hayvan kabartmasının varlığından bahseder. Tamamen kesme taştan 21 m. uzunluğunda ve tek gözlü olarak inşa edilen  köprünün doğu tarafı kemerli kısımla !d0z bir çizgi meydana getirmeyip yana dönüktür. Her iki ucunda merdivenler bulunur; korkuluklar da kademeli biçimde yapılmıştır. Büyük kemer açıklığı 11,20 m., yüksekliği ise 5,60 m. kadar­dır; 1954’te tamir görmüştür.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi