Emin Bülent Serdaroğlu Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

SERDAROĞLU, Emin Bülent (1886-1942) Türk, şair. Fecr-i Ati topluluğunun kurucularından olmuş, hem bireysel, hem de ulusal konuları güçlü bir anlatımla şiirleştirmiştir.

Halep’te doğdu, 29 Kasım 1942’de İstanbul’da öldü.Kırım Savaşı başkomutanı Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın oğluydu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Sahil Sıhhiye Birliği ile Reji ve İnhisarlar İdaresi’nde memurlukta bulundu. I.Dünya Savaşı’na süvari subayı olarak gönüllü katıldı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Şirketi’nde daire müdürlüğü ve 1940-1942 arasında Liman idaresi umum kâtipliği yaptı.