Emilio de’ Cavalieri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CAVALIERI, Emilio de’ (1550-1602)

İtalyan, besteci. Dramatik müziğin ilk önemli temsilcilerindendir.

Yaklaşık 1550 yıllarında, Roma’da doğdu, 11 Mart 1602’de, aynı yerde öldü. Asil bir ailedendi. 1578’den 1584’e değin Roma’daki Santissimo Croci-fisso Kiiisesi’nin orgculuğunu yaptı. Daha sonra Floransa’ya geçti ve 1588-1596 arasında, Toskana Sarayı’nda “Sanat ve Sanatçılar Genel Denetçisi” olarak çalıştı. 1589’da Toskana Gran Dükti’nün evlilik töreni için intermezzolar besteledi.

Cavaiieri, Fioransa’da, Giovanni Bardi ve Jacopo Corsi’nin saraylarında toplanan ve kentin kültür yaşamında etkiii oian Camerata adlı bir grupta yer aidi. Bu grup, kiasik konulardaki oyunları müzikle birleştirerek eski Yunan dramını canlandırmayı amaçlıyordu. Cavaiieri, 16.yy çok-sesliliğini (polifoni) bu amaca uygun bulmayarak yeni bir müzik anlayışım (Nııove mus’ıche) geliştirmeye çalışan bu grubun önde gelen bir üyesi oimııştur. Yapıtları, özellikle İtalya’da benimsenen ve sözlere ağırlık vererek anlatımı öne çıkaran Nuove musiche aniayışmın ve tek sesli şarkı tarzının (monodi) seçkin örnekleridir. Bu tarzdaki yapıtlarda, çoğu kez, yeni gelişmekte oian sürekli bas doğaçlama akoriarla şarkıcıya eşlik eder. Böylece, ilk operalarda da benimsenmiş olan betimleyici, anlatımcı bir tarz, stilo rappreserıtativo ortaya çıkmıştır.