Emile Faguet Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FAGUET, Emile (1847-1916) Fransız edebiyat tarihçisi ve eleştirmen. Fransız edebiyatı üzerine yaptığı kapsamlı incelemelerle tanınır.

17 Aralık 1847’de La Roche-sur-Yon’da doğdu, 6 Haziran 1916’da Paris’te öldü. Öğrenimini Ecole Normale Superieure’de yaptı. 1883’te, 16.yy’da Fransız tragedyası konusunda hazırladığı tezle edebiyat doktoru oldu. 1890-1897 arasında SorbonneÜniversi-tesi’nde Fransız edebiyatı ve iyi konuşma dersleri verdi. Fransa’nın önde gelen edebiyat dergilerinde denemeleri yayımlandı. 190Q’de Fransız Akademisi’ ne üye seçildi.

Ferdinand Brunetiere (1849-1906) ve Gustave Lanson (1857-1934) ile birlikte 19.yy sonu ve 20.yy başı Fransız akademik edebiyat eleştirisinin başlıca temsilcilerindendir. Kırk kadar kitabı ve dergilerde yayımlanan çok sayıdaki yazısıyla bilgili bir edebiyat tarihçisi ve usta bir incelemeci olarak tanınmıştır. 16.-19.yy arasındaki dönemi kapsayan Etudes litterai-res (“Edebiyat İncelemeleri”) adlı dört ciltlik edebiyat tarihi en önemli yapıtlarındandır. Yalın ve nükteli bir üslubu vardır. Dönemleri ve yazarları, estetik değerlerden çok, savunulan düşünceleri önemseyen, ahlakçı bir bakış açısıyla ele alır. Kendi ölçütlerine uymayan yazarları sert bir dille yargılar. Platon,Rousseau, Voltaire, Nietzsche, Corneille ve Flaubert gibi yazarlar üzerine yaptığı incelemelerinin yanı sıra, döneminin siyasal, toplumsal ve ahlaksal sorunlarını tartışan kitapları da vardır.