Emekçileşme Nedir? Emekçileşme Anlamı ve Hakkında Bilgi

32

Sözlüklerde geçen anlamı : “emekçileşme” ne demek?1. Anamalcı toplumlarda küçük çiftçi, esnaf ve zanaatçıların ellerindeki üretim araçlarını yitirerek emekçi drumuna düşmesi süreci ve olgusu, proleterleşme