Emek yoğun teknoloji Nedir? Emek yoğun teknoloji Anlamı ve Hakkında Bilgi

0
46

Emek yoğun teknoloji nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Labor – intensive technology) Bir üretim süreci veya mal diğerleriyle karşılaştırıldığında daha fazla emek faktörü gerektiriyorsa bu üretim sürecine emek – yoğun teknoloji, bu mala da emek – yoğun mal adı verilir. Örneğin tekstil üretimindeki emek/sermaye oranı, makina üretimindeki emek/sermaye oranından daha yüksek ise tekstil üretim teknolojisi emek – yoğun bir teknolojidir. Kuşkusuz aynı şey tersinden söylenirse, makine imalatı teknolojisinin tekstile göre sermaye – yoğun olduğu söylenecektir. Bazan aynı malın üretiminde de faktör – yoğunluğu farklı olan teknolojiler mevcut olabilir. Örneğin kumaşı el tezgahlarında dokumak emek – yoğun, makinede dokumak ise sermaye – yoğun bir teknolojidir. Genellikle kullanılan teknolojinin faktör yoğunluğu, faktör fiyatlarına bağlıdır. Örneğin bir toplumda emek kıt, sermaye bol bir üretim faktörü durumunda ise, teknolojik gelişme, daha çok sermaye, daha az emek kullanılacak yönde olacaktır. Az gelişmiş ülkeler, içinde bulundukları yoğun işsizlik sorununa çözüm ararken çeşitli teknolojiler arasında emek-yoğun olanları kullanma yoluna gidebilirler.