Emek Nedir? Emek Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : “emek” ne demek?1. Bir şeyin yaratılması ya da üretilmesi için harcanan beden ve kafa gücü.

2. Uzun ve yorucu, özenli çalışma. 3. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak için giriştiği hem doğal ve toplumsal çevresini hem de kendini değiştiren çalışma süreci, çaba, say Cümle içinde kullanımı Bir darbe benim bütün o uzun emeklerimi sıfıra indirir. – H. C. Yalçın Emek

kelimenin ingilizcesi: n. labor, labour [Brit.], work, exertion, pain, toil, pains Emek ne demek? (Ticari terimler kategorisi) (Labor) Asli bir üretim faktörü. Sermaye, doğal kaynaklar ve girişim de öteki üretim faktörleridir. Emek, genel bir tanımlama ile insanın üretime dönük bedensel ve zihinsel çabalarını ifade eder. İnsanın beceri ve çabalarının niteliklerine göre çok çeşitli emek türleri vardır. Ancak teorik açıklamalarda emekten, sanki tek tür (homojen) bir üretim faktörü gibi söz edilir. Fakat emek temelde iki ana bölüme ayrılabilir : Vasıflı emek ve vasıfsız emek. Birincisi belli bir eğitim ve yetiştirmeye bağlı özel emek türünü, diğeri ise özel bilgi, beceri gerektirmeyen emeği ifade eder.