Emeğin serbest dolaşımı Nedir? Emeğin serbest dolaşımı Anlamı ve Hakkında Bilgi

Emeğin serbest dolaşımı nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Free circulation of labor) Bir grup ülkenin bir araya gelerek oluşturturdukları iktisadi birlik içinde emeğin, çalışmak üzere serbestçe bir ülkeden diğerine gidebilmesi, o yerlerde yurttaşlarla eşit haklara sahip olarak çalışabilmesi. Aralarındaki gümrük tarifesini indirerek mal akımlarını serbestleştiren ülkeler, ikinci aşamada emek ve sermayenin, birlik içinde serbest dolaşımını gerçekleştirmeyi amaçlarlar. Mal akımları ile emek ve sermaye gibi faktörlerin serbest dolaşımının sağlandığı birliklere Ortak Pazar adı verilir. Ankara Antlaşması’nda 1978 den itibaren Türk işçilerinin Avrupa Ortak Pazarı’nda serbest dolaşımı öngörülüyordu. Ancak söz konusu ülkelerin karşı çıkmalarıyla bu gerçekleştirilememiştir.