Elipsoit Nedir? Elipsoit Anlamı ve Hakkında Bilgi

Elipsoit, (a, b, c) = (4, 2, 1) Elipsoit nedir? İkinci dereceden bir yüzey olup, herhangi bir düzlemle arakesitleri elips olmaktadır. Asal eksenler adı verilen birbirine dik üç eksene göre ve bu eksenlerin kesim noktası olan merkeze göre simetrik bir şekil taşır. Orijinde bulunan merkez ve koordinat eksenleri boyunca alınan esas eksenlerine göre elipsoidin denklemi: x 2 y 2 z 2 ?? + ?? + ?? = 1 a 2 b 2 c 2 Koordinat eksenleri üzerinde ayrılan parçalar (±a,0,0), (0±b,0) ve (0,0±c) dir. a > b > c ise, AA’; BB’ ve CC’ye büyük eksen, orta eksen ve küçük eksen adı verilir. a= b, veya b= c veya c= a ise yüzeye bir dönel elipsoit veya siferoit adı verilir. Bu bir elipsi büyük ve küçük ekseni etrafında döndürerek elde edilir. Birinci durumda proleit bir siferoit (football), ikinci durumda obleit (oblate) (basık) sipheroit ortaya çıkar. a= b= c iken ortaya çıkan yüzey bir küredir

Sözlüklerde geçen anlamı : “elipsoit” ne demek?1. Elipse benzeyen.

2. Bir elipsin kendi ekseni dolayında döndürülmesiyle oluşan cismin biçimi. Elipsoit

kelimenin ingilizcesi: n. ellipsoid, figure in the shape of an ellipse, oval-shaped figure

Köken: Fransızca