Elinde kalmak Nedir? Elinde kalmak Anlamı ve Hakkında Bilgi

37

Elinde kalmak nedir?1. Bir şey satılmayıp sahibinde kalmak

2. Birinin bakımında, yönetiminde olmak