Elifnâme Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

73

Genellikle misra başlarindaki kelimelerin ilk harflerinin alt alta elif’den ye’ye kadar alfabetik tarzda devam etmesi ile oluşturulan şiir.