Edebiyat Sözlüğü

Elifbâ Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat-sozlugu/edebiyat-kalem” 203″ 102″ Elifbâ

Arap, Fars ve harf ınkılabından evvelki Türk alfabeleri.

Bir dildeki harflerin hepsinin muayyen sıralı topluluğuna da elifbâ denmekle beraber bu kavram için artık <alfabe> tabiri kullanmaktayız.