Elifbâ Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Arap, Fars ve harf ınkılabından evvelki Türk alfabeleri.