Elifbâ Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

31

Arap, Fars ve harf ınkılabından evvelki Türk alfabeleri.