Elie Kedourie Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

18

Elie Kedourie (1926-1992) Yahudi asıllı İngiliz siyaset bilimci ve tarihçisi.

Bağdat’ta doğdu ve oradaki Musevî ce­maatinin Fransızca öğretim yapan College A-D Sasson ve İngilizce öğretim yapan Şamas liselerinde okuduktan sonra 1947′-de bir daha geri dönmemek üzere İngil­tere’ye gitti. 19S1’de Londra Üniversitesi’ne bağlı London School of Economics’in ekonomi bölümünü bitirdi ve Oxford Üniversitesi’ne bağlı St. Antony’s College’dan doktora bursu kazandı.

İngiltere’nin Ortadoğu siyaseti ve Os­manlı Devleti’nin yıkılışı konusunda ha­zırladığı doktora tezinde İngiltere’nin bazı görevlilerinin bilgisizlik, yanlış tahmin, ki­bir ve ön yargıları sebebiyle hata yapma­ları sonucunda sebepsiz yere Osmanlı Devleti’ni yıktığını ve yerine karmakarı­şık, istikrarsız rejimler kurarak bölgeden çekildiğini ileri sürdü. Bu görüşleri, jüri üyelerinden Arap milliyetçiliğine taraf­tarlığı ile tanınan Hamilton Alexander R. Gibb’in itirazlarına uğrayınca jürinin mes­netsiz bulduğu düşüncelerini dikkate almaktansa tezini geri çekmeyi tercih etti (1953). Aynı yıl London School of Economics’in kamu yönetimi bölümüne asistan tayin edildi. Bölüm başkanı Michael Oakeshott’un teşvikiyle geri çektiği doktora te­zini England and the Middle East: The Destruction of the Ottoman Empire 1914-1921 adı altında yayımladı (London 1956). Kitabın 1987’de yapılan üçüncü baskısının giriş kısmında Kedourie imti­han sırasında Gibb’in dile getirdiği görüş­leri, kendisinin itirazlarını ve daha son­raki gelişmeleri anlatmaktadır. 1965’te siyaset bilimi kürsüsü başkanlı­ğına getirilen ve 1990’da emekli olunca­ya kadar London School of Economicsteki bu görevinde kalan Elie Kedourie Ameri­ka Birleşik Devletleri, Avrupa ve İsrail’in çeşitli üniversitelerinde dersler verdi, araştırmalarda bulundu; 1992’de Washington’da öldüğünde Kari Marx ve Hegel üzerine bir çalışma yapıyordu.