Elektronegatiflik Nedir? Elektronegatiflik Anlamı ve Hakkında Bilgi

Elektronegatiflik nedir? Bir atomun bir molekül içinde elektronları çekme meyli. Elektronegativite yarı nitel bir büyüklüktür. Çünkü belirli bir atomun farklı moleküller içinde elektronegativiteleri farklıdır. Bir bağa katılan atomların elektronegativite farkları, yük simetrisinden sapma için bir ölçü verir veya bir kovalent bağın iyon payını tayin eder. Elektronegatiflik fark fazla ise, elektronlar tamamıyle bir atoma geçebilir ve bu halde tam bir elektrovalens meydana gelir Periyodik cetvelde flor en yüksek, ve sezyum en küçük elektronegativiteye sahip atomlardır. Hidrojen ortada kalır. Mulliken’e göre elektronegatiflik şöyle hesaplanır: I+E Elektronegatiflik = ????? 130 Burada I iyonlaşma enerjisi (kcal/mol), E de elektron affinitesi (kcal/mol)dir. Elektron affinitesi (ilgisi): Bir atomun bir anyon meydana getirmek için bir elektron alma eğilimidir. Bir atomun iyonlaşması daima endotermik (ısı alan) olduğu halde elektron ilgisi ekzotermik (ısı veren) veya endotermiktir. Asal gazların elektron yapısına ulaşmak için az sayıda elektrona ihtiyaç gösteren atomların elektron ilgileri önem taşır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “elektronegatiflik” ne demek?1. Bir atomun değişik bir atomla oluşturduğu bir bağa elektronlar bağlayabilme özelliği.