Elektrik ocağı Nedir? Elektrik ocağı Anlamı ve Hakkında Bilgi

23

Elektrik ocağı nedir? Elektrik enerjisi ile çalışan ve ısıtma aracı olarak kullanılan alet