Ekümenizm Nedir, Tanımı, Anlamı Hakkında Bilgi

Ekümenizm, farklı kilise geleneklerine sahip Hıristiyanların daha yakın ilişkiler ve daha iyi anlaşmalar yapma çabalarını ifade eder. Bu terim, aynı zamanda, farklı Hıristiyan kiliselerinin görünür ve organik birliğine yönelik çabalarına bir takım şekillerde başvurmak için sıklıkla kullanılır.

Ekümenik, aynı zamanda, bu çabanın spesifik amacının tam, görünür birlik olup olmamış olsun veya olmasın, Hıristiyanlar ve kiliseleri arasında daha fazla işbirliğini teşvik eden herhangi bir uluslar arası girişimde de uygulanabilir.

Ekümenizm ve ekümenik terimler, “bütün yaşanmış dünya” anlamına gelen ve tarihsel olarak Roma İmparatorluğu’na özgü atıf ile kullanılan Yunan οἰκουμένη (oikoumene) kaynaklıdır. Ekümenik vizyon hem Kilisenin görünür birliği (Efesliler 4: 3) ve tüm yaşayan dünyayı (Matta 24:14) tüm Hıristiyanların endişesi olarak aramayı içerir.

Hıristiyanlıkta, ekümenik nitelik, asıl olarak (ve yine de), “Ekümenik Konsey” ve “Ekümenik Patrik” gibi terimlerle, daha büyük kilisenin (Katolik Kilisesi veya Ortodoks Kilisesi gibi) bütünüyle ilgili anlamda kullanılmaktadır; Kurucu yerel kiliselerinden veya piskoposluklardan biriyle sınırlandırılmıştır. Bu orijinal anlamda kullanılan bu terim, tarihsel olarak ayrılmış Hristiyan mezhepleri yeniden bir araya getirme anlamını taşımaz, ancak dünya çapında bir cemaatte yerel cemaatlerin birliğini varsayar.