Ekspansiyonist politika Nedir? Ekspansiyonist politika Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekspansiyonist politika nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Expansionary policies) Latince’de açılmak, genişlemek ve yayılmak gibi anlamlara gelen “expandere” fiilinden kaynaklanmaktadır. Daha çok Maliye Politikası için kullanılır. Genişletici Maliye Politikası demektir. Diğer bir deyişle kamu harcamalarını artırıp, vergileri azaltarak ekonomide toplam talebi genişletmeye yönelik politikalar ekspansiyonist politika şeklinde adlandırılır. Böyle bir politika ekonominin durgunluk içinde bulunduğu ve işsizliğin yaygın olduğu dönemlerde uygulanır (Bkz. Genişletici Mali Politika, Daraltıcı Mali Politikalar).