Ekonomik mal Nedir? Ekonomik mal Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekonomik mal nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Economic goods) Fayda sağlayan, elde edilmesi maliyeti gerektiren ve insan ihtiyaçlarına oranla kıt olan fiziki şeyler. Tüm ekonomik mal ve hizmetlerin piyasaya çıkınca bir fiyatı oluşur. insan ihtiyaçlarına göre bol olan ve elde edilmesi için insanın bir fedakarlığım gerektirmeyen hava, su, güneş, v.s. gibi şeyler serbest mal sayılır.