Ekonomik istikrarsızlık Nedir? Ekonomik istikrarsızlık Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ekonomik istikrarsızlık nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Economic instability) Bir ekonomide temel değişkenlerin dengelerinin bozulmuş olması. Örneğin fiyatların hızla yükselmesi (enflasyon), işsizli, ğin artması, ödemeler dengesinin açık vermesi, döviz kurlarının aşın biçimde yükselmesi gibi. Genellikle bu gibi sorunlar ülke içinden kay. naklanırsa iç istikrarsızlıktan, ülke dışından kaynaklanırsa dış istikrarsızlıktan söz edilir, istikrarsızlık durumunun tersi, ekonomik istikrardır.