Ekonomik duraklama Nedir? Ekonomik duraklama Anlamı ve Hakkında Bilgi

59

Ekonomik duraklama nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Recession) Genişlemekte olan bir ekonomide gelişme hızının yavaşlaması, milli gelirdeki artışın düşmesi, işsizliğin artması, yatırımların azalması ve fiyatların gerilemeye başlaması durumu. Ekonomik Konjonktür Teorisine göre, ekonomik faaliyet hacmindeki genişleme en üst noktaya (Bkz. Boom) ulaştıktan sonra ekonomik duraklama başlar ve ondan sonra da gerileme ya da daralma aşamasına girilir. Keynes Teorisine göre, ekonomik duraklamanın nedeni talep yetersizliğidir. Toplam talebin mevcut üretimi karşılamaya yeterli olmaması durumunda firmalar üretimi kısar, yeni yatırım programlarını iptal eder ve işçilere yol verirler. Bu durumda ekonomik duraklamanın önüne geçebilmek için toplam talebi artırıcı önlemler (Bkz. Genişletici Mali Politikalar) almak gerekir. Bununla birlikte az gelişmiş ülkelerde ekonomik duraklama başka nedenlerden kaynaklanmış olabilir. Bunlar arasında örneğin döviz yetersizliği dolayısıyla kritik bir ham maddenin (petrol gibi) dışarıdan ithal edilememesi sonucu üretimin durması belirtilebilir (Bkz. Deflasyon, Depresyon, Keynes Ekonomisi).