Eisaku Sato Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

40

SATO EİSAKO (1901-1975) Japon devlet adamı. 1964-1972 arasında başbakanlık yapmıştır.

27 Mart 1901’de Yamaguçi bölgesindeki Tabuse’de doğdu, 4 Haziran 1975’te Tokyo’da öldü. 1924’te Tokyo imparatorluk Üniversitesi’nden hukuk doktorasını aldı. Devlet hizmetinde çeşitli görevler üstlendikten sonra 1948’de ulaştırma bakanı yardımcısı oldu, aynı yıl Liberal Parti’ye girdi. 1949’da Temsilciler Meclisi’ne seçildi. Başbakan Yoşida Şigeru’yla yakın bir işbirliği içinde çalıştı. 1952’de bayındırlık bakam oldu, ertesi yıl bu görevinden istifa ederek Liberal Parti’nin genel sekreterliğini üstlendi. 1955’te Liberal Parti’yle Demokratik Parti’nin birleşmesiyle kurulan Liberal Demokratik Parti’nin üst düzey yöneticilerinden biri oldu. 1957-1960 arasında ağabeyi Kişi Nobusuke’nin hükümetinde maliye bakanlığı, 1960’ta onun yerine geçen İkeda Hayato’nun hükümetinde uluslararası ticaret ve sanayi bakanlığı yaptı. İkeda’nın Kasım 1964’te hastalık nedeniyle emekliye ayrılmasından sonra parlamento tarafından başbakanlığa getirildi, aym zamanda İkeda’ mn yerine parti başkanı oldu.