Eğretileme Nedir? Eğretileme Anlamı ve Hakkında Bilgi

47

Sözlüklerde geçen anlamı : “eğretileme” ne demek?1. Bir şeyi anlatmak için ona benzetilen başka bir şeyin adını kullanma, istiare Eğretileme

kelimenin ingilizcesi: metaphor istiare