Eğitici tarife Nedir? Eğitici tarife Anlamı ve Hakkında Bilgi

32

Eğitici tarife nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Educational tarriff) Yeni kurulan bir endüstriyi geliştirip dış rekabete hazırlamayı ön gören bir tarife sistemi. Kuruluş ve gelişme aşamalarında tarife oranları nisbeten yüksektir. Ancak endüstri gelişmesini tamamlama aşamasına gelince tarifeler azar azar düşürülür ve endüstri dış rekabete hazırlanır. Kendi ayaklarının üzerinde duracak bir duruma geldikten sonra tarifeler kaldırılır (Bkz. Genç Endüstriler Tezi).