Felsefe Yazıları

Eğilim Nedir, Ne Demektir, Felsefi, Sözlük vs. Anlamları

Eğilim

Eğilim bireysel ve toplumsal eğilim olmak üzere 2 şekilde incelenir.

  • bireysel eğilim daha çok psikoloji bilimi ile açıklanılmaya çalışılırken
  • toplumsal eğilimler sosyoloji bilimi ile açıklanmaya çalışılmaktadır
  • ekonomi biliminde bireyin veya toplumsal ticari açıdan tüketime olan arz telep anlamında “Eğilim” bilimi trend olarak adlandırılmaktadır.

Sosyolojiye göre eğilim(trend) toplumun genelinde uzun bir süreliğine popüler olan şeydir.

TDK

Sözlüklerde geçen anlamı : Eğilim

1. Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül, tandans:

2. Para piyasalarında zamanla oluşan değişim, alım satım işlemleriyle ilgili iniş çıkış seyri.

  • Bir nesneye, bir varlığa karşı duyulan duyguların belirlediği tutum; duyguların etkisiyle belli bir ereğe girişme isteği. // Ahlak felsefesinde Kant “eğilim ahlakı”nın karşısına kendi “ödev ahlakı”nı koyar. Oysa, örneğin Schiller ödev ve eğilimin uyumunu ülkü olarak görür.  BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü 1975
  • (Zaman dizileri) Zaman dizisi gibi sıralı bir dizinin, salınım ve rasgele bileşenlerle uzun dönemde gösterdiği artma-azalma devinimi.  BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983
  • Bireyin belli bir görüş, kanı, tutum ve davranışa olan yatkınlığı; yetenek ve beceri kazandıran bir ilgi alanına olan yakınlığı. BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981
  • Yazarın herhangi bir görüş ve düşünceye yatkınlığı.  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974