Eflatun Sözleri -3 Platon Sözleri -3 Felsefik ve Anlamlı Sözleri

 • İnsana aklı kazandıracak olan şey yalnız ve yalnız edeptir.
 • Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.
 • Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır.
 • Dürüstlük, çoğunlukla namussuzluktan daha az kazançlıdır.
 • Edep, devlet başkanları ve benzeri kişilerin tabiatına yerleşince bunu neticesi olarak iyilikler çoğalır, bunlar iyi olarak görülüp beğenilir. Böylece halk da bunların gerçek olduğuna inanır ve iyiliklerin kabulünde birleşir. İşte istenen istikamet budur.
 • Kanun sahibinin en önemli vazifesi; gayret gösterip edebi gerçekleştirmek ve yerleştirmektir.
 • İdareciler edepli olmadıkları zaman hem kendi işleri hem de idareleri altında bulunanların işleri bozulur.
 • Nefsin hastalığı kendisinde ilahi siyaset adabının bulunmamasıdır.
 • Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.
 • İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır.
 • Güzel adetler kullanıldığı ölçüde pekişir, sağlamlaşır. şayet ihmal edilirse silinip gider. Gençler ve çocuklar bunu bilemez. Öyleyse bu onlara kabul ettirlip yaptırılır.
 • İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır.
 • Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz.
 • İyi insanların sorumlulukla hareket etmelerini anlatan yasalara ihtiyaçları yoktur. Halbuki kötü insanlar yasaların etrafından bir yol bulacaklardır.
 • Bir hüküm, bütün insanların aynı şekilde sarılması gereken şey değildir. Mesela ihtiyarın raksı gibi.
 • Adet ve kanunlar iyilik ile kabul edilmelidir.İyilik ve fayda bundadır. Baskı ve kölelik yolu ile kabul ettirilmesi ile doğacak zarar sayılamaz.
 • Yasalarda düşüneceğimiz tek şey, bizi erdeme götürüp götürmediğidir.
 • Her şey de iyi kötü olabilir. Musıkide iyi olan; karakteri sağlamlaştıran, insanı cömertliğe ve cesarete, iyi ve faydalı ahlaka sevk eden musıki iyidir.
 • Müziğini değiştirirseniz sitenin duvarları yıkılır.
 • Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir

Eflatun (Platon) Sözleri -1———————————————————–Eflatun (Platon) Sözleri -4
Eflatun (Platon) Sözleri -2———————————————————–Eflatun (Platon) Sözleri -5
Platon’dan  İki Soruya İki Düşündürücü Cevap