Effect ne demek? Effect anlamı nedir?

effect ne demek? İngilizce bir kelime olan “effect” Türkçe’de; Fiil olarak kullanıldığında; “gerçekleştirmek, meydana getirmek, etkisi olmak, sonuca vardırmak, ulaşmak, etki etmek”, İsim olarak kullanıldığında; “etki, tesir, netice, sonuç, izlenim, reaksiyon, gerçeklik, yürürlük, uygulama, anlam, verim, efekt” anlamına gelmektedir. Effect kelimesinin kelimesinin ayrıntılı anlamı için Türk dil kurumu TDK sözlükten yararlanarak oluşturulmuş içeriğine ulaşmak için

Arama Motorunu kullanarak effect bağlantısından ulaşabilirsiniz effect kelimesi ile bağlı ifadeler effect painfully: f. içine işlemek i. içine işleme effect thread: efekt ipligi effecting painfully: i. içine işleme effective: s. etkili, etkileyici, tesirli, etkin, yürürlükte olan, etken, geçerli, efektif, verimli effective address: etkin adres effective bandwidth: etkin bant genişliği effective capacitance: etkin kapasite effective conductance: etkin iletkenlik effective current: etkili akım effective data transfer rate: etkin veri aktarım hızı effective half life: etkin yarılanma süresi effective height: etkili yükseklik effective horsepower: efektif beygirgücü effective instruction: efektif komut effective mass: etkin kütle effective nominal load: efektif nominal yük effective particle density: efektif parçacık yoğunluğu effective phase angle: etektif faz açısı effective porosity: efektif gözeneklilik effective power: efektif kuvvet