Edward Hopper Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

58

Robert Henri’nin öğrencisi olmasına ve 1910’da Ash Can Okulu üyeleriyle birlikte sergi açmasına karşın, yapıtlarının toplumsal bir içeriği olmadığını belirtmiş, kendini bu grubun üyesi olarak görmemiştir. Onun kasaba yaşamının yalnızlığını, boşluğunu ve durgunluğunu vurgulayan yapıtları, 1920’lerden başlayarak Amerikan Yaşam Resmi (American Scene Painting) akımı içinde değerlendirilmiştir.

Hopper resimlerinde genellikle yapıları, benzin istasyonlarını, köprüleri, oto ve demiryollarını işlemiştir. Bu mekânların boşluğunu vurguladığı kompozisyonlarmda figür pek az görülür. Yaratılan bu boşluk izleyicide, bildiği bu alışılmış mekânlara son kez bakıyormuş duygusunu uyandırır. Geçitte iki Kip gibi figürlü kompozisyonlarında ise insan, ulaşılamayan yalnız bir konumdadır. Hopper kendini resimlerinin dışında tutmuş ve bir gözlemci olarak davranmıştır. En çok yinelediği temalardan biri de Gece Geç Yatanlar’du izlendiği gibi insanların özel yaşamlarından olağan bir kesit veren görüntülerdir.

• YAPITLAR (başlıca): Demiryolu Kenarındaki Ev, 1925, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Erken Bir Pazar Sabahı, 1930, Whitney Müzesi, New York; Geçitte İki Kip, 1929, Toledo Sanat Müzesi, Ohio; iki İşıkta Deniz Feneri, 1929; Methodıst Kilisesi, 1930, Wadsworth Atheneum, Hartford; Gaz, 1940, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Benzinci, 1940, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Gece Geç Yatanlar, 1942, Chicago Sanat Enstitüsü.

• KAYNAKLAR: G.P.Du Bois, Edmard Hopper, 1931; L.Goodrich, Edward Hopper, 1971; C.Zigrosser, The Complete Graphıc Works of Edward Hopper, 1962.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi