Filozoflar

Edward Halett Carr (Filozoflar Biyografileri)

filozof-4/edward halett carrr” 174″ 213″ Edward Halett Carr

Edward Halett Carr (d. 28 Haziran 1892, Londra – ö. 3 Kasım 1982, Cambridge) İngiliz tarihçi. Sovyet Devrimi üzerine kapsamlı çalışmalarıyla tanınmaktadır. öğretim görevlisi ve yazar.

1916’da dışişleri bakanlığına atandı. 1919’da İngiliz delagasyonuyla Versay Konferansı’na katıldı. İngiliz Dışişleri Bakanlığında kurulan Sovyetler Birliği Dairesi’nde çalışmalarını sürdürdü. 1926’da bakanlıktan ayrılarak Uzun yıllar, Oxford’un Trinity ve Cambridge’in Balliol kolejlerinde öğretim üyeliğinde bulunmuştur 1941 yılında The Times’da yayın yönetmen yardımcısı olarak çalıştı.

Eserleri

* 1917 Öncesi ve Sonrası (BİRİKİM YAYINLARI 2007)
* Bolşevik Devrimi -1- 1917-1923 (METİS YAYINLARI 2002)
* Bolşevik Devrimi -2- (METİS YAYINLARI 2002)
* Bolşevik Devrimi -3- / Sovyet Rusya Tarihi 1917-1923 (METİS YAYINLARI 2004)
* Dostoyevski (İLETİŞİM YAYINLARI 2007)
* Devrim Okumaları (Daktylos Yayınları 2008)
* Romantik Sürgünler (ÇİVİ YAZILARI 2001)
* Tarih Nedir? (İLETİŞİM YAYINLARI 2004)
* Milliyetçilik ve Sonrası (İLETİŞİM YAYINLARI 1999)
* Yeni Toplum
* Karl Marx
* Barış Antlaşmalarından Sonra Uluslararası İlişkiler
* Yirmi Yıllık Bunlalım (1919-1939)
* Barış Koşulları
* İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Sovyet-Almanya İlişkileri
* Planlı Ekonominin Temelleri
* Sovyetlerin Batı Dünyası Üezerine Etkisi
* İngiltere Dış Politikası Üzerine Çalışma
* Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi
* Napeleon’dan Stalin’e
* Tek Ülkede Sosyalizm