Edward Gibbon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GIBBON, Edward (1737-1794)

İngiliz, tarihçi. Roma İmparatorluğu’nun tarihi üzerine yaptığı çalışmayla 18. yy’men büyük İngiliz tarihçileri arasına girmiştir.

8    Mayıs 1737’de Putney’de doğdu, 16 Ocak 1794’te Londra’da öldü. Zengin bir ailenin oğluydu. Hastalıklı bir çocuk olduğundan düzenli olarak okula devam edemedi. 1749-1750 yıllarında Westminster Okulu’nda öğrenim gördü. 1752’de Oxford Üniversitesi’ndeki Magdalen College’a girdi. Burada gördüğü öğrenimden hoşnut kalmayarak kısa bir süre sonra okulu terketti. Bu sırada tarih ve tanrıbilim konularında çok sayıda kitap okudu ve Katoliklik üzerine araştırmalar yaptı. 1753’te mezhep değiştirerek Katolik olunca, babası tarafından Calvinist bir rahip olan D. Pavillard’ın yanına Lausanne’a gönderildi. Gibbon Pavillard’m yanında düzenli çalışma alışkanlığı edindi. Klasik Latin edebiyatı, matematik ve mantıkla ilgilendi. 1754’te yeniden Protestan oldu.

1758’de babası tarafından İngiltere’ye geri çağrılan Gibbon 1760-1762 arasında Güney Hampshire’ daki yerel milis örgütünde yüzbaşı rütbesiyle askerlik yaptı. Bu sırada, Lausanne’da yazmaya başladığı Essai sur l’etüde de la litterature (“Edebiyat İncelemesi Üzerine Bir Deneme”) adlı kitabım tamamladı ve 1761’de Fransızca, 1764’te ise İngilizce olarak yayımladı. 1763’te Ingiltere’den ayrılarak bir Avrupa gezisine çıktı.

Paris’te D. Diderot, d’Alembert gibi Aydınlanma Dönemi’nin ünlü felsefecileri ile tanıştı. Ardından Lausanne’a, daha sonra da Roma’ya gitti. Roma’da Antik Çağ’la ilgili araştırmalar yapan Gibbon, kentte bulunduğu sırada Roma İmparatorluğu’nun tarihi ile ilgili bilimsel bir çalışma yapmaya karar verdi.