Edna O’Brien Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

37

O’BRIEN, Edna (1930)

Irlandalı yazar. Konularını katı bir gerçekçilikle ele almıştır.

15 Aralık 1930’da Clare bölgesinde,Tuamgraney’ de doğdu. Scariff’deki National School’da başladığı öğrenimini Loughrea’deki Mercy Manastırinda sürdürdü. Daha sonra Dublin’de eczacılık okudu. Mezun olunca çok kısa bir süre eczacı olarak çalıştı. 1952’de evlendikten sonra yaşamını İngiltere’de sürdürdü. 1960’ta yazdığı ilk romanı The Country Girls (“Köylü Kızlar”), daha sonraki romanları The Lonely Girl (“Yalnız Kız”) ve Girls in Their Married Bliss (“Evlenen Kızların Mutluluğu”) ile birlikte bir üçleme oluşturur. İki Irlandalı kadının değişik ilişkilerinin anlatıldığı bu romanlardan TheLonely Girl yine O’Brien’ın kendi yazdığı senaryoyla 1965’te sinemaya uyarlanmıştır. 1966’da yazdığı Casualties of Peace’ de (“Barış Kurbanları”) konunun ve kişilerin işlenmesinden çok üslup kaygısı güdülmüş olmasına karşın, genellikle en yetkin yapıtı olarak değerlendirilir. Romanlarının yanı sıra öykü, oyun ve senaryo da yazan O’Brien, 1962 Kingsley Amis Ödülü ile 1971’de Yorkshire Post Roman Ödülü’nü kazanmıştır.

O’Brien yapıtlarında, genellikle İrlanda insanını ele alarak, bireyin tek başmalığı ve bitmeyen yalnızlığını işlemiştir. Şiddet eğilimi, duygusuzluk, ikiyüzlülük gibi duygularla bilgisizliğin yol açtığı yoksulluk ve batıl inançlar da sıkça öne çıkan temalarıdır. O’Brien ayrıca bir kadın yazar olarak, kadını ve ona bağlı olarak cinselliği de ele almış, bu yüzden kimi yapıtları, özellikle İrlanda’da tepkiyle karşılanmıştır.

•    YAPITLAR (başlıca): Roman: The Country Girls, 1960, (“Köylü Kızlar”); The Lonely Girl, 1962, (“Yalnız Kız”); Girls in Their Married Bliss, 1963, (“Evlenen Kızların Mutluluğu”); August is a Wicked Month, 1964, (“Acımasız Ağustos”); Casualties of Peace, 1966, (“Barış Kurbanları”); A Pagan Place, 1970, (“İnançsızlar”); The Dazzle, 1981, (“Parıltı”); Returning, 1962, (“Dönüş”). Oyun: A Cheap Bunch of Nice Flo-ıvers, 1962, (“Ucuz Bir Demet Güzel Çiçek”); Virginia, 1979. Öykü: Night, 1972, (“Gece”); Mrs. Reinhardt and Other Stories, 1978, (“Bayan Reinhardt ve Başka Öyküler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi