Edmond Demolins Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

45

1880’den sonra Demolins, Le Play’in görüşlerinden etkilenerek sosyal bilimler ve Katolik toplumsal reformculuğu ile ilgilenmeye başlamıştır. Demolins fabrika yaşamının ataerkil örgütlenme biçimi temelinde düzenlenmesini önermiş, ailenin ahlaki açıdan güçlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Öte yandan, Demolins kırsal kesimdeki nüfus, çoban aileleri, madenciler ve işçiler konusunda birçok araştırma yapmıştır. Kendi geliştirdiği yöntemi, Paris’te fırıncılık ve hayvan kesimi ile uğraşan çevreler üzerine yaptığı çalışmalara uygulamıştır.

Demolins’in eğitimle ilgili olarak yaptığı en önemli çalışması A quoi tient la superiorite des anglo-saxons’d.3. (“Anglo-Saksonların Üstünlüğü Neye Dayanır”), Anglo-Sakson halkların üstünlüğünü onların eğitim sisteminden yola çıkarak açıklamaktadır. Bu çalışmadan sonra 1898’de L’education nouvel-le (“Yeni eğitim”) adlı yeni bir eğitim programı yayımlamıştır. Napoleon’un getirdiği eğitim sistemine karşı çıkan Demolins, bu sistemi, eski dillerle sınırlı dar bir entelektüel eğitimden yana olduğu, ve gerçekçi, pratik bir eğitimi ihmal ettiği için eleştirmiştir. Ona göre Anglo-Sakson eğitim sistemi, kişiliği oluşturmak, öğretmenlerle öğrenciler arasında özgürlük ve toplumsallaşma temelinde canlı ilişkiler kurmak, kırsal eğitime önem vermek gibi üstünlüklere sahiptir.

1898’de yayımladığı A-t-on interet d s’emparer du pouvoir? (“İktidarı Ele Geçirmekte Yarar Var mıdır?”) adlı kitabında Demolins kamu yaşamının özel yaşam üzerindeki üstünlüğüne karşı çıkmış, Le Play’in temsil ettiği ekolün parlamenter politikadan ayrılığını vurgulamıştır.