Edisyon Kritik Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Eleştirel basım. Değişik nüshaları bulunan yazma veya matbu eserlerin aralarındaki ayrılıklar tespit edilerek aslına en uygun şekilde yayınlanır.