Edirne Arkeolo­ji ve Etnografya Müzesi Eserleri, Hakkında Bilgi

62

Edirne Arkeolo­ji ve Etnografya Müzesi

1971 yılında Selimiye Camii’nin doğu­sunda İnşaatı tamamlanan yapı, eski mü­zeden buraya taşınan arkeolojik eserlerin yanı sıra etnografık malzeme­yi de barındırmasından dolayı Arkeolo­ji ve Etnografya Müzesi adıyla hizmete girmiştir. Bahçe İçinde yer alan müzenin büyük salonu ile bir galerisinde etnografık eserler, küçük bir salonunda el sanatları ürünleri, bir diğer galerisiyle bir salonu ve bahçesinde arkeolojik eserler sergilenmektedir. Tarih öncesi dönem­lerden başlayarak toplanan arkeolojik eserler arasında balık, fil, at. gergedan fosilleri, dolmen ve menhirler, tören ve mutfak kapları, figürler, takılar, lahit-Eer. sunaklar ve steller ile değişik devir­lere ait 6000 kadar sikke bulunmakta­dır. Bu eserler genellikle kazılardan ve yurt dışına kaçırılırken yakalandıkları gümrük kapılarından getirilmiştir.

Etnografik eserlerin çoğunluğunu Edir­ne saraylarından intikal eden eşya oluş­turmaktadır. Salonun en önemli kısmı, sünnet ve gelin yatağı ile Edirne evi odasının teşhir edildiği köşedir. Bu mekân­da XVIII -XIX. yüzyıllara ait edirnekâri sanatının en güzel örneklerinden olan yüklük ve dolap kapakları, sini altlıkları, mankenlere giydirilmiş sünnet çocuğu. Edirne gelini ve saray etkisinde kalmış Edirneli hanım kıyafetleri, altın pulla iş­lenmiş kahve stil örtüsü ve zarflı kahve fincanları, mercan saplı, mineli bağa ka­şıklar, tombak eserler, Beykoz işi cam eşya. gümüşten yapılmış buhurdan, gü­labdan, nargile takımı gibi nadide eser­ler sergilenmektedir.

Vitrinlerde yine mankenlere giydiril­miş erkek ve kadın kıyafetleri yer almak­ta. Türk kadınının günlük hayatını ak­settiren oturma odası ve hamam hüc­resi şeklinde düzenlenmiş köşelerde son yüzyıl Osmanlı kültürünü yansıtan oyma­lı ahşap beşik, pirinç mangal, kozadan ve kâğıttan yapılmış resimliklerle sim iş­lemeli havlular ve yüksek nalınlar, birin­ci sınıf işçilik gösteren sim işlemeli yağ­lık, peşkir ve uçkurlar, söz ve nişan boh­çaları, iğne ve tığ oyalarından yapılmış saat. mühür ve tütün keseleri, oyalı ye­meniler ve giyim eşyasının yanı sıra çe­şitli yöresel gümüş ve altın takılar ser­gilenmektedir. Küçük salonda eski Edirne el sanatlarından ve tarım aletlerin­den örnekler bulunmakta, burada ayrı­ca halen devam eden süpürgecilik, mis sabunculuğu, saraçlık, dokumacılık, çöm­lekçilik gibi el sanatlarından örnekler de tanıtılmaktadır. Müzenin etnografya bö­lümünde teşhir edilen eserlerin toplam sayısı 1300’dür.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi