Ects Nedir? Ects Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ects nedir? Ects, European credit transfer system kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır Türkçe’de Avrupa Kredi Transfer Sistemi anlamına gelen Ects; Öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Ects kurumlar arasında köprü görevi yaparak geçişi sağlamakta ve öğrencilere geniş seçenekler sunmaktadır. Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir.Avrupa’da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşabilmesi amacıyla, Ects notlandırma sistemi getirilmiştir. Ancak bunun ana amacı, yükseköğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır, ilgili eğitim kurumunun mevcut not sistemi yerine kullanılmak zorunda değildir.Yükseköğretim kurumları, söz konusu bu not sistemini kendi sistemleri içinde ne şekilde uygulayacaklarına kendileri karar verirler. Ects’nin amacı nedir? 1- Ects, öğrencilerin yurtdışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğretim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlar. 2- Yurtdışında eğitim yapacak öğrencilerin, ev sahibi üniversitenin kendi öğrencileriyle birlikte derslere devam etmelerini sağlar. Böylece, öğrencilerin ev sahibi üniversitenin akademik hayatına aktif olarak katılımına olanak tanir. 3- Ects çerçevesinde yurtdışında öğrenim gören öğrenciler sadece bir süre için değil, istedikleri takdirde programlarını tamamlayana kadar gitmiş oldukları yüksek öğretim kurumunda kalabilirler. Ayrıca dileyen öğrenciler, üçüncü bir yüksek öğretim kurumuna da yatay geçiş yapabilirler. Bu tür taleplerin kabul edilip edilmemesi, diploma alma veya yatay geçiş koşullarının belirlenmesi, ilgili yüksek öğretim kurumunun yetkisindedir. 4- Yüksek öğretim kurumları, misafir öğrencilerin akademik başarılarıyla ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptirler. Ects’nin temel özellikleri nelerdir? Ects sistemi 3 ana unsura dayanmaktadır. Bunlar; bilgi (programlar ve öğrenci başarısı hakkında), ikili sözleşme (kurumla öğrenci arasında) ve Ects kredisinin kullanımıdır (öğrenci iş yükünün göstergesi olarak). Bu üç temel unsur bu alanda şu üç dokümanı gerekli kılmaktadır; Bilgi paketi, başvuru formu/ öğrenme anlaşması ve not dökümü (transkript). Ects sistemi çoğunlukla çalışmalarını yurtdışında yürütmek isteyen öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılır. Dış Bağlantılar Ects Yök dökümanı