Ebu’l-Hattab Kimdir, Hayatı, Felsefesi,Hakkında Bilgi

EBULHATTAB ( ? -760) Arap, mutasavvıf. Tanrı’nın insanda görünüş alanına çıktığını ve imamın tanrısallığım ileri sürmüştür.

Doğduğu yer bilinmiyor, 760’ta Kûfe’de öldü. Gerçek adı Ebullıattab Muhammed b. Abi Zeyneb el-Es’adi’dir. Yaşamı konusunda yeterli bilgi yoktur. Önce İmam Cafer Sadık’m görüşlerini benimsemiş, onun yandaşları arasına katılmış, sonra Halife Ali ve onun soyundan gelenlerin tanrısal kimseler olduklarını ileri sürünce o topluluktan koyulmuştur. Cafer Sadık, Halife Ali ile soyundan gelenlere tanrısallık yükleyen bir kimsenin müslüman olamayacağını, İslam, dininden saptığını söyleyince, Küfe valisi İsa b.Musa, yargılanmak üzere Ebulhattab’ı yakalatmış, sonra başını keserek Halife Mansur’a göndermiştir.

Ebulhattab’ın ileri sürdüğü düşüncelere göre Tanrı ile yetkin insan arasında ayrılık yok, özdeşlik vardır. Tanrı en yetkin varlıktır, bilimle, istençle donanmıştır. Oysa Ali soyundan gelen imamlarda da böyle bir özellik vardır. Peygamber’in bir Hadis’inde Ali için, “ben bilimin iliyim, Ali de o ilin kapısıdır” demesinden yola çıkan Ebulhattab, salt bilgi veren yetkin bilgin olan Tanrı’ya ancak Ali’nin varlığıyla ulaşılabileceğini ileri sürmüştür: Ali bilim ve bilgi ilinin kapısıdır, öyleyse Ali’de tanrısal bir öz vardır. Bu tanrısal öz Ali’nin kişiliğinde somutlaşmıştır. Bu nedenle Ali görünen bir Tanrı’dır, Tanrı’nın özdeşidir.