Ebu Haşim Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

0
37

EBU HAŞİM ( ? -799) Arap din adamı. Şii imamlarındandır.

Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi olmadığından nerede doğduğu bilinmiyor. 799’da Lut gölü yakınlarında Humayma’da ölmüştür. Gerçek adı Ebu Haşim Abdullah b. Muhammed’tir. Kimi kaynaklara göre Halife Ali soyundandır. Bu nedenle Şiiler’ce imam seçilmiş ve büyük saygı görmüştür. İslam dini konusundaki geniş bilgisi yüzünden kimi sözleri birer özdeyiş niteliği kazanarak Şiiler arasında yayılmıştır.

Özellikle İslam hukuku alanında, çağının etkili din adamlarından sayılırdı. Yaşamının sonlarına doğru imamlık görevini, halife el-Saffah ile el-Mansur’un babası Muhammed Ali’ye bırakmıştır. Onun bu davranışı, sonradan, Abbasi yandaşlarının imamlığın kendi ellerinde bulunması gereğini savunmalarına olanak sağlamıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi