Ebu Cehil Kimdir, Hayatı, Ölümü, İslam Düşmanlığı, Hakkında Bilgi

34

Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinden. Yaşadığı dönemde İslâm dininin en büyük düşmanı. Asıl adı Amr b. Hişâm el-Muğira’dır. Doğum tarihi bilinmezken, miladi 624 yılında Bedir Savaşı’nda öldürüldü. Ebû Hakem ve İbn-i Hanzala künyeleriyle bilinir. Mekke’nin ileri gelen kabîlelerinden olan Mahzûmoğullarından olan Amr bin Hişâm, İslâm dînine ve Hz. Muhammed’e olan aşırı düşmanlığı sebebiyle, Hz. Muhammed tarafından cehâletin babası anlamına gelen, Ebû Cehil, lakabı verilmiştir. O dönemden günümüze müslümanlar tarafından lakabı Ebû Cehil (cehâlet babası) olarak anılır.

Hz. Muhammed’le yakın yaşlarda olan Ebû Cehil, İslâm dininin açıktan tebliğinden itibaren sürekli olarak karşı çıkmış, Hz. Muhammed ve özellikle güçsüz müslümanlara var gücüyle düşmanlık gösterip zulüm ve işkencelerde bulunmuştur. İslâm’ın ilk iki şehidinden biri olan Ammâr bin Yâsir”in annesi Sümeyye, İslâm düşmanı Ebû Cehil tarafından vahşice katledilmiştir. Yaşamı boyunca İslâm’a karşı tüm faâliyetlerde öncülük yapan Ebû Cehil, müslümanların açlıktan dolayı ölümle karşı karşıya kaldıkları boykot uygulamasını şiddetle takip etmiş, boykotun kaldırılmasına karşı çıkmış;  Hz. Muhammed”in hicretinden kısa bir süre önce -bir nevi Mekke şehir parlementosu olan- Darünnedve’de yapılan müzâkerede “Her kabîleden kuvvetli bir kişi seçelim. Ellerinde kılıçları ile Muhammed’in üzerine saldırsınlar. Kılıç vurup kanını döksünler. Böylece mecbûren diyete râzı olurlar. Biz de diyetini verir, sıkıntıdan kurtuluruz.” diyerek Hz. Muhammed’in öldürülmesini teklif etmiştir. ebu-cehil.png” width=”187 149″ align=”right” border=”0″ />

Müslümanların, dinleri uğruna ev ve barklarını mal ve mülklerini, yaşadıkları yurtlarını terkedip Medine’ye hicretlerinden sonra dahi her fırsatta İslâm’a karşı düşmanlığını ortaya koyan Ebû Cehil, Bedir Savaşı’nın çıkmasına da sebep olmuştur. Ebû Süfyân’ın idaresindeki bir Kureyş kervanın müslümanların eline geçmesini önlemek amacıyla Mekke’den büyük bir orduyla çıkan Ebû Cehil, kervanın kurtulduğu haberini almasına rağmen, sırf İslâm’a düşmanlığı sebebiyle müslümanlarla savaşmak üzere yoluna devam etmiş, Bedir’e vardığı zaman Hz. Muhammed’in barış teklifini reddettiği gibi bizzat putperestlerin ordusunda olan diğer Kureyş ileri gelenlerinin savaşı önleme düşüncelerine şiddetle karşı çıkarak onları korkaklıkla itham etmiş ve savaşı başlatmıştır.