Duyma Nasıl Gerçekleşir, İşitme Olayı Nasıl Olur

İşitme/Duyma Olayı

Kulak kepçesiyle toplanan ses dalgaları kulak yolundan kulak zarına gelir ve kulak zarını titreştirir. Zarın titreşimleri kulak kemikcikleri tarafından kuvvetlendirilip oval pencereye iletilir. Oval penceredeki ses titreşimleri dalız içindeki sıvı ile salyangozdaki sıvıya geçer. Ses titreşimleri salyangozdaki sıvıdan işitme duyu hücrelerine oradan da sinirlere aktarılırlar. Sinirler tarafından alınan ses beyne iletilir ve işitme sağlanmış olur.

İşitme yolu

Kulak Kepçesi —» Kulak Yolu —» Kulak Zarı —» Örs, Çekiç, Üzengi —» Oval Pencere —» Dalız —» Salyangoz —» İşitme Sinirleri —» Beyindeki İşitme Merkezi

Kulak sağlığı

Östaki borusu ile ağızdan ve burundan giren mikroplar orta kulak iltihabı denen tehlikeli bir hastalığa yol açar. Kulakta çınlama, uğultu ve ağrı oluşturur. Kulak zarının delinmesine yol açar.

Kulak sağlığı için çok gürültülü yerlerde bulunmamalı, kulak keskin ve sivri cisimlerle karıştırmamalı, kulağa su girmesini mümkün olduğunca önlemelidir. Kulak temizliğinede özen gösterilmelidir.

İlgili Konular

  • Duyma sistemi