Felsefe Yazıları

Düşmanlık Nedir, Düşmanlık/Husumet Ne Demektir

Düşmanlık

Düşmanlık bir insana karşı duyulan öfke ve nefretin birleşmesiyle insanın, öfke ve nefret duyduğu kişiye beslediği bir tür kötü duygu.

Sözlük tanımı

a. Düşmanca duygu veya davranış, yağılık, hasımlık, adavet, muhasamat, husumet, antagonizm: “Bu rahatsızlığını bana karşı düşmanlık biçiminde belli etti.” -A. Kutlu.
Güncel Türkçe Sözlük

Düşmanlık   İng. hostility

Canlının, engellenme karşısında başka birine karşı kırıcı ya da yok edici duygular beslemesi durumu.
BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü 1974

Genel Bilgi

Düşmanlık aslında insanın nefret beslediği kişiye bağlı olarak yaşamış ya da yaşamaya devam ettiği olaylar sonucunda ona karşı beslediği bir duygudur. Bu duygu insanın karşındaki kişiyi sevmemesinden de kaynaklanır. Sonuçta düşmanlık beslediği kişiye karşı iletişimsizlik ve daha da kötü olaylar olmasına yol açar. Ancak kin duygusu daha farklıdır.

Düşmanlık bazen değişik durumlarda karşımıza çıkabilir. Daha önce açıkladığımız olaydan farklı olarak hem duygu hem de eylem niteliğinde de karşımıza çıkar. Daha çok az gelişmiş toplumlarda nefret duyguları daha sık görülür. Düşmanlığın sadece insanın içinde kalması iki insana fiziksel olarak zarar vermemesi yönünden tehlikeli değildir. Ancak düşmanlığın eyleme ve duyguyla birlikte düşünceye geçmesi insanlara ve çevredekilere zarar verebilir ve bu yüzden tehlikelidir.

 

İlgili Makaleler