DÜRRİZADE ABDULLAH EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

24

Türk din adamı (İstanbul 1769-ay.y. 1828). Şeyhü­lislâm Mehmet Arif Efendi’nin oğlu olan Dürrizade Abdullah Efendi, Galata kadısı (1793), İstanbul ka­zaskeri (1800), Anadolu kazaskeri (1801) oldu. Kabakçı Mustafa ayaklanmasından sonra, ayaklanmacı­ların hükümet işlerine karışmayacağını ve devletin de onlara dokunmayacağını karara bağlayan 31 Mayıs 1807 hüccetini kefil olarak imzaladı. Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümüyle sonuçlanan ayaklanma­dan sonra şeyhülislâmlığa atandı (1808). Azledilip 1810) Manisa’ya sürüldüyse de, Mahmut ll’nin gü­venini kazanarak yeniden şeyhülislâmlığa getirildi 1812). Yeniçerilerin yarattığı bir huzursuzluk sıra­sında görevden alınıp (1815), yeniden Manisa’ya sürüldü. Abdülmecit’in doğumu üstüne çıkarılan ge­nel aftan yararlanarak İstanbul’a döndü (1823). Va­kayı Hayriye’de (15 Haziran 1826) önemli rol oy­nadı.

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL