Durağan durum Nedir? Durağan durum Anlamı ve Hakkında Bilgi

Durağan durum nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Stationary State) Bir önceki dönemden bir sonrakine geçildiğinde önceki kadar üretim yapan, dolayısıyla kendi kendini yenileyen ekonomik süreç. Böyle bir ekonomik sistem dinamizmden yoksundur, büyümeye yer vermez. D. Ricardo ve J.S. Mili gibi Klasik İktisatçılar üretimde Azalan Verimler Kanununun aşırı derecede etkisi altında kalmışlardır. Teknolojik yeniliklerin bile bu kanunun işleyişini önleyemeyeceğine inanmışlardır. Dolayısıyla Kapitalist ekonomilerdeki gelişmenin giderek olgun ekonomi aşamasında durağan durumla sonuçlanacağını belirtmişlerdir. Bunu şöyle bir ekonomik mekanizma ile açıklarlar: Ekonomide yatırımlar arttıkça kar oranlan düşecek ve kar oranları belirli bir alt düzeye ulaştıktan sonra da yeni sermaye birimi için ortada herhangi bir özendirici etken kalmayacaktır. Bu nokta durağan ekonomik durum aşamasıdır ve ekonomi sadece kendi kendim yenilemektedir. Klasik durağan durum aşamasında, ücretler asgari geçim düzeyindedir, net sermaye birimi sıfırdır ve ekonomide üretim maksimum düzeye ulaşmıştır.