Dükakinzade Ahmed Bey Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

25

AHMED BEY [Dükakinzade] ( ?- 1556/57)

Osmanlı Divan şairi. Şiirlerinde varlık birliğini işlemiştir.

II. Bayezid’in kızı Gevherimülûk Sultan ile Dükakinzade Mehmed Bey’in oğludur. Şemseddin Sami’ye göre: Dükakin daha doğrusu “Le duc Jean”ın bozulmuş şekli olan Dükagin, İşkodra’yı (Arnavutluk’ta) ele geçiren Normandiya prenslerindendir. Aile daha sonra Arnavutlaşmıştır. Bu soydan gelen I. Selim’in sadrazamlarından Dükakinzade Ahmed Paşa (İdamı 1515), Ahmed Bey’in büyükbabasıdır.

Ahmed Bey’in yaşamı üstüne pek fazla bilgi yoktur. Yalnızca, I. Süleyman döneminde bir süre sancak beyliği yaptığı bilinmektedir. Daha sonra kendi isteği ile görevinden ayrılıp kendini tasavvufa verdi. İstanbul’da öldü.

Şiirleri Ahmed Sarban’ınkiler ile karıştırılmıştır. Hatta Ahmed Bey ile Ahmed Sarban’ın aynı kişi olduğu ileri sürülmüştür. Divan’ının bir nüshasında Divan-ı Ahmed-i Sarban Dükakinzade kaydı vardır.

Şiirlerinde vahdet-i vücud (varlık birliği) görüşünü işlemiştir. Dili çağdaşlarına göre daha yalın ve açıktır.

•    YAPITLAR: Divan (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar No: 2830/1, No: 802; Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli Bölümü No: 1730, Halet Efendi Bölümü No: 167)

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi