Düğün çiçeği Nedir? Düğün çiçeği Anlamı ve Hakkında Bilgi

Ranunculus glacialis, beyaz çiçek açan bir türü. Düğün çiçeği nedir? Nisan-temmuz ayları arasında, ekseriya parlak sarı, nadiren beyaz renkli çiçekler açan bir veya çok senelik otsu bitkiler. Çiçekler ekseriya tek başlarına 5 veya daha çok parçalıdırlar. Taç yaprakları genellikle parlak sarı renktedir. Yapraklar elsi dilimli veya tam kenarlıdır. Memleketimizde 78 türü bulunmaktadır Kullanıldığı yerler Düğünçiçeği (Ranunculus) türleri yakıcı, tahriş edici, kızartıcı ve zehirli bitkiler olarak tanınmışlardır. Tedavi sahasında nadiren kullanılır. Tedavi maksadıyla kullanılmakta olan türler: Yakıcı düğünçiçeği (R. acer), yumrulu düğünçiçeği (R. bulbosus), basurotu (R. icaria) bataklık düğünçiçeği (R. scelerotus). Basurotu ortaçağdan beri basura karşı kullanılmaktadır. Saponin, glikozit ve yakıcı bir uçucu yağ taşır. Kavak merhemi ile birlikte haricen basura karşı verilmektedir. Bataklık düğün çiçeği ise zehirli olarak tanınmış bir türdür. Haricen kızartıcı ve kan toplayıcı olarak kullanılır.

Sözlüklerde geçen anlamı : “düğünçiçeği” ne demek?1. Düğünçiçeğigillerin örnek bitkisi (ranunculus). Düğünçiçeği

kelimenin ingilizcesi: n. buttercup, ranunculus, crowfoot