Döviz piyasasına müdahale Nedir? Döviz piyasasına müdahale Anlamı ve Hakkında Bilgi

26

Döviz piyasasına müdahale nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Intervention in exchange market) Merkez bankasının döviz piyasasında döviz alıp satarak döviz kurlarını istikrarlandırmaya çalışması. Değişken kur sistemlerinde döviz kurları arz talep gelişmelerine göre piyasada oluşur, hükümetin belirlediği sabit bir resmi kur yoktur. Bununla birlikte, döviz borsalarındaki istikrarsızlık dönemlerinde döviz kurlarında görülen aşın düşme veya aşırı yükselmeler ekonomik havatın işleyişi bakımından sakıncalar doğurur. Bu durumda örneğin aşırı durumunda hükümet, merkez bankası kanalıyla piyasada döviz satar (ulusal para satın alır) ve bu aşırı talebi, dolayısıyla kurlarda arzu edilmeyen yükselmeyi önler. Bunun için, doğal olarak, merkez bankasının elinde yeteri kadar bir döviz rezervi bulunması gerekir. Bunun gibi, döviz talebindeki bir düşüş karşısında da kurlardaki düşüşü önlemek için piyasadan döviz satın alınır (ulusal para satılır) Döviz piyasasına müdahale sabit kur sistemlerinde daha yoğundur. Çünkü bu sistemlerin temeli piyasa kurlarının önceden belirlenen sabit bir parite etrafındaki çok dar sınırların dışına çıkmasını önlemektir. Böyle bir sistemde merkez bankalarına daha güç bir görev düşer (Bkz. Bretton Woods Sistemi, Sabit Döviz Kuru Sistemi, Yönetimli Dalgalanma).