Döviz işlemi Nedir? Döviz işlemi Anlamı ve Hakkında Bilgi

32

Döviz işlemi nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Foreign exchange transaction) Kambiyo işlemi diye de adlandırılır. Döviz piyasası işlemlerini ya da diğer bir deyişle, bir ulusal paramn diğer bir ulusal paraya dönüştürülmesiyle ilgili işlemleri ifade eder.