Dört nala enflasyon Nedir? Dört nala enflasyon Anlamı ve Hakkında Bilgi

Dört nala enflasyon nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Galloping inflation) Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerindekilere benzer, çok hızlı enflasyon durumlarına verilen çarpıcı bir isim, hiperenflasyon diye de adlandırılır. Örneğin 1923 de Almanya’da aylık enflasyon oram yüzde 2500 olmuştu. Fiyatlardaki bu ölçüsüz artışlar halkın paraya olan güveninin tamamen kaybolmasına ve takas yoluyla alış veriş yoluna baş vurmasına neden olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra benzer enflasyonlar özellikle Latin Amerika ülkelerinde ve Dünya Petrol Buhranı sırasında hemen hemen bütün ülkelerde görülmüştür. İlginç olan nokta şudur ki bugün Türkiye dahil çoğu az gelişmiş ülkelerde enflasyon adeta kronikleşmiştir. Ancak öncekilerden farklı olarak ülkeler sanki bu yüksek enflasyon oranlarına uyum sağlamış gibidirler. Esasen enflasyonun hızla düşürülmesini de çıkarlarına uygun bulmamaktadırlar.