Dört Büyük Kitap, Dört Kutsal Kitap, Kimlere Gönderilmiştir

“Semaya ait, (yüksekten, yüceden gönderilmiş) kitaplar”  anlamına gelen Kütübü Semâviye terimi peygamberlere Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla vahyedilen kitapları belirtir.

Bunlar 4 tanedir: Tevrat, Zebur, İncil, Kuran.
Tevrat, Hz.Musa’ya;
Zebur, Hz.Davut’a,
İncil, Hz.İsa’ya;
Kurân, Hz.Muhammed’e vahyedilmiştir. Kur’an’da, Tevrat, Zebur, İncil’in üçünden de bahis vardır. Bu ilk üç kitap hakkındaki doğru bilgilerimiz de Kurân’a dayanmaktadır. Semâvi kitaplardan Zebur günümüze ulaşamamıştır.

Tevrat ve İncil ise günümüze değişerek (tahrif edilerek) gelebilmiştir. Bunların değiştirildiğini Kurân’da bildirmektedir. Tarihi bilgiler ve belgeler de Kurân’ın öne sürdüğü bu tezi desteklemektedir.

Bu dört kitaptan başka Allah tarafından dört ayrı peygambere 100 sayfalık suhuf (sayfalar) gönderilmiştir. Bu 100 sayfadan 10 sayfalık suhuf Adem Peygamber’e, 50 sayfalık suhuf Şit Peygamber’e, 30 sayfalık suhuf İdris Peygamber’e, 10 sayfalık suhuf İbrahim Peygamber’e gönderilmiştir.