Dolaylı maliyet Nedir? Dolaylı maliyet Anlamı ve Hakkında Bilgi

169

Dolaylı maliyet nedir? (Ticari terimler kategorisi) (Indirect cost) Doğrudan doğruya belirli bir üretim birim veya hacmine ait bulunmayan maliyetler. Tüm mal veya üretim hacmi için ortak niteliktedirler. Belirli output miktarlarıyla ya hiç ilgileri bulunmaz ya da çok dolaylı biçimde ilgilidirler. Bunlar sabit imalat giderlerini kapsar. Örneğin, bakım ve onarım giderleri, yönetim, denetim ücretleri ve vergiler gibi.